Regulamin

Regulamin korzystania z usług fizjoterapeutycznych Kraina Terapii.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem naszych usług, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu optymalnych warunków terapii .

Regulamin korzystania z Pakietów:

1.Pakiety ustalają wspólnie obie strony i akceptują ustalony harmonogram zajęć.

2. Pakiety należy opłacać z góry po wykorzystaniu ostatniej wizyty z danego pakietu.

3. Pakiety zapewniają rezerwację wybranych zajęć, dla każdego opłaconego  pakietu.

4 .Godziny nie wykorzystane z opłaconego pakietu przechodzą na kolejny miesiąc.

5. Jeśli dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach należy, poinformować o tym fakcie do godz 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia.

6. Jeśli odwołają Państwo terapię w dzień wizyty z pakietu zostanie potrącony koszt godzinowy bieżącego pakietu.

7. W przypadku choroby dziecka lub innych wydarzeń losowych istnieje możliwość bezpłatnego przedłużenia wybranego pakietu.

8. Ustalona godzina jest godziną rozpoczęcia terapii .

9. W przypadku opóźnienia  z winy Pacjenta, terapia  zostanie  skrócona o czas spóźnienia.

10. W przypadku opóźnienia z winy terapeuty, terapia zostanie przedłużona o czas spóźnienia.

11. Po zakończeniu terapii pacjent ( rodzic, opiekun) potwierdza wykonanie terapii  poprzez złożenie podpisu na karcie terapeutycznej.